Baterije (primarne - nepunjive)

Alkalne baterije, obične (cink-karbon) baterije, litijumske baterije, baterije za slušne aparate, dugmetaste baterije...